Pro terapii je zásadní, aby se klient cítil v bezpečném prostředí, kde může svobodně přicházet se svým vnitřním životem – představami, pocity, myšlenkami, potřebami… K tomu může docházet zejména, když se klient necítí posuzovaný a hodnocený terapeutem. Jednou z úloh terapeuta je přijímat životní situaci klienta s pokorou a respektem k jeho celému životnímu příběhu. Seriózní terapeuti se k takovémuto přístupu snaží dojít skrze dlouholeté výcviky a skrze dlouhodobé docházení do supervize ke zkušeným kolegům.

V bezpečném prostředí terapeutického vztahu se klient může dívat na vlastní život s větším nadhledem. Můžeme spolu pak rozvíjet porozumění tomu, co je hybnou silou jeho chování – např. co ho zadržuje, aby se dostal tam, kam by chtěl nebo naopak, co ho žene „někam, kde nechce být“. Mnohdy je důležité zkoumat opakující se životní vzorce a situace, do kterých se klient dostává a je s nimi nespokojen – mnohdy se lidé cítí v bludném kruhu či zoufalí z nekonečného opakování některých situací nebo nepříjemných pocitů.

V terapii se snažím, aby se klient v sezení „zastavil“ a zorientoval v aktuální situaci. Cílem terapeuta není dávat rady a univerzální řešení, ale podpořit klienta, aby si víc v každém okamžiku uvědomoval, jaké pocity, myšlenky a potřeby ho provázejí. Mnohdy si klient může uvědomit vnitřní konflikty a protichůdné síly v něm samotném. Někdy se dá vnitřní konflikt lépe vystopovat při zaměření na tělesné a emoční prožívání. Mé zážitky s klienty napovídají, že přes větší uvědomování svého těla či emocí si lidé mohou zřetelněji osahat, jaké vnitřní síly se v nich střetávají. Mnohdy sami klienti říkají, že zažívají víc hmatatelně, co se v nich děje a někdy i nalézají metafory, které jim prohlubují porozumění vlastnímu životu.

Nejobecnějším cílem Gestalt terapie (či Body terapie) je uvědomovat si svoje potřeby, co uvnitř nás brání jejich naplňování a co můžeme udělat jinak, abychom mohli své potřeby nasytit. Někdy víme, že bychom chtěli řešit věci jinak, ale není dost síly, energie či odhodlání to udělat – může pak být užitečné porozumět tomu, co se skrývá za nedostatkem této energie. Někdy naše utrpení souvisí s tím, že víme, že nám něco chybí, ale buď nevíme co nebo naší nepohodu přisuzujeme nějakým vnějším okolnostem či lidem kolem sebe. Vše přináší podobný stav, kterým je více či méně uvědomovaný pocit bezmoci a pocitu nedostatku. Terapie mnohdy směřuje k pochopení toho, jak přispíváme ke svojí bezmoci a čím se obíráme o možnost volby.

V Gestalt terapii se hodně zachází s vlastními nároky na sebe či vnitřními pravidly, kterými řídíme sami sebe a které nás mohou někdy velmi svazovat. V minulosti nám možná pomáhali a umožňovali přizpůsobit se prostředí, ale v tuto chvíli nám můžou bránit spokojenosti, protože zakazují spoustu vlastních pocitů, myšlenek či potřeb, které už v této době zase potřebujeme. Z mé zkušenosti jsou mnohdy nároky tím, kdo potlačuje tělesné a emoční prožívání a s tím i přirozenou schopnost být v rovnováze. Vnímat a respektovat své potřeby nevede jen k větší rovnováze vnitřní, ale mnohdy se odráží i v nárůstu respektu druhých lidí a tudíž i k rovnováze ve vztazích. Mnohdy se tak v procesu získávání větší vlídnosti k sobě samovolně spouští změny i ve vztazích.

Kontakt


Mgr. Jakub Smetana
Dvořákova 13, Brno (první patro vlevo nad schody)

tel: +420 732 988 683
email: jakubsmetana( zavináč ) seznam.cz

Back to Top